Read more:
Dr.Ngangbam Shantikumar Meetei
Manipuri native wins Taiwan National Body Building Championship 2013

Dr.Ngangbam Shantikumar Meetei has won the Taiwan National Body Building Championship 2013 held in Taichung City, Taiwan (65kg...

Close